Logistika

U mogućnosti smo da Vam ponudimo povoljne, sigurne i brze usluge prevoza, uvoza – izvoza za sve Vaše potrebe.

Fleksibilna i efikasna rešenja, kako po pitanju vremena pristizanja pošiljki, tako i po pitanju troškova transporta.

Sva vozila poseduju GPS, CMR osiguranje, kao i kasko osiguranje

Vršimo proces strateškog upravljanja logistike kroz nabavke, kretanje i skladištenje materijala i gotove robe kroz organizaciju i njezine marketinške kanale, a na troškovne najefikasniji i najprofitabilniji mogući način za naše klijente.

Svake godine obrađujemo oko 40.000 tona proizvoda različitih dimenzija i tonaža, Naš tim je specijaliziran u svom području, a naša posebna oprema i prednost lokacije samo su neki od razloga zašto smo prvi izbor u projektnom teretu …

Logistika uključuje sve poslovne funkcije i koje se bave koordinacijom svih kretanja materijala, proizvoda i robe u fizičkom, informacijskom i organizacijskom pogledu.

Naš logistički sistem je skup elemenata tehničke, tehnološke, organizacijske, ekonomske i pravne prirode sa ciljem optimizacije tokova materijala, roba, informacija, energije i ljudi na određenom geografskom području radi ostvarenja najvećih ekonomskih efekata.

Supply Chain Management, obuhvaća sve one delatnosti potrebne da se roba dostavi na najefikasniji i najprofitabilniji mogući način za naše klijente.

Kao deo naših operacija, svakodnevno obezbeđujemo poseban protok materijala od proizvođača do destinacije i obratno u skladu sa rasporedom naših klijenata. Izvođenjem preuzimanja sa više tačaka, obezbeđujemo kratak, brz protok materijala u skladu sa planiranjem vremena i opterećenja. Organizujemo vožnje od svih važnih industrijskih centara širom Evrope do pogona naših kupaca u skladu sa potražnjom.

Na vreme isporuka i dostava